Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 06 -
 
De Commandant "FKP DE COCK", de Cox'n "1OM SPIESSENS" en de tweede Commandant "KVK SEYMORTIER".