Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 07 -
 
Vaandrig-ter-zee 2de klasse "Philippe WARNAUTS".