Foto © wielingen1991.org
Te water laten van 2 zodiaks voor het redden van drenkelingen. (Golf van Aden - 10 Februari 1991)
het venster sluiten