OPERATION SOUTHERN BREEZE
(7 Januari - 17 Juni 1991)
SEKTIE NBCD
Sektie-Officier
Vaandrig-ter-zee : DIERICKXVISSCHERS Eddy
NBCD (Nuclear Biological Chemical Defence)
NBCD
.GRAAD in 1991
.NAAM
FACEBOOK
.Meester
.VANDERMAESEN Jean Claude
.2de Meester
.OCKERS Hans
?
.Kwartiermeester
.JANDA Manuel
.Matroos
.MEUNIER Pierre
foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
Bron : Boek "souvenir"
"OPERATION SOUTHERN BREEZE, F910 WIELINGEN"
terug naar Departement Techniek