OPERATION SOUTHERN BREEZE
(7 Januari - 17 Juni 1991)
SEKTIE MEDISCHE DIENST
.GRAAD in 1991
.NAAM
FACEBOOK
.Majoor
.HEUSEQUIN Erik (dokter)
?
.1ste Sergeant
.VERNIEUWE Terence (verpleger)
foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
Bron : Boek "souvenir"
"OPERATION SOUTHERN BREEZE, F910 WIELINGEN"