OPERATION SOUTHERN BREEZE
(7 Januari - 17 Juni 1991)
De Commandant
Fregatkapitein : DE COCK Gilbert
Hij treedt in september 1964 binnen in de Koninklijke Militaire School (104e promotie) te Brussel, en vervoegt het Koninklijk Instituut voor Marine (KIM) te Den Helder, waar hij de basisopleiding volgt.
Benoemd tot Vaandrig-ter-Zee 2de Klas in december 1966, keert hij terug in de Zeemacht in juli 1969. Sinds deze periode heeft hij verschillende funkties uitgeoefend aan boord van Belgische, Nederlandse en Amerikaanse eenheden.
Het commando van het fregat F910 Wielingen wordt overgenomen op 21 december 1989.
Behalve de specialisatievorming (NAGIO), in 1975, en de opleiding tot Stafbrevethouder, 1987 - 1989, bestaat zijn loopbaan uit twee walperiodes.
De eerste periode, 1976, in het Centrum voor Marinevorming te Sint-Kruis, en de tweede, 1981 - 1985, op de Staf van Zeemacht, afgedeed te Den Helder (CAWCS).
De Fregatkapitein DE COCK is getrouwd en vader van twee kinderen.
Toespraak van de commandant (16 Juni 1991)

" Morgen sluiten we SOUTHERN BREEZE af, een periode die voor de Zeemacht en voor de fregatten historie heft gemaakt. Meer nog, U en de WIELINGEN hebben historie gemaakt.
Het heeft weinig zin de hoogten en de laagten van deze reis te herhalen, gezien jullie ze allemaal zelf hebben meegemaakt, maar ik heb bewondering voor de wijze waarop U met z'n allen deze toch moeilijkeopdracht hebben uitgevoerd, en hiervoor wil ik jullie danken en feliciteren.
Voor mij is hetduidelijk dat onze gestelde prioriteiten zijn bereikt, en zeker onze hoogste prioriteit, namelijk dat we morgen met z'n allen veilig weer thuis zullen zijn.
Ik hoop dat de verlofperiode aan iederen de gelegenheid zal geven de families weer even te verzoenen want zonder hun steun was deze opdracht onuitvoerbaar.
Voor mij is dit de mooiste periode uit carrière geworden dank zij de steun van deze onvergetelijke bemaning.
Normaals aan allen hartelijk en een prettig verlof. "

De Commandant.

foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
Bron : Livre souvenir
"OPERATION SOUTHERN BREEZE, F910 WIELINGEN"
terug naar Voorstelling van de bemanning