Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 11 / 27 -
 
"Menheer ?", de Commandant van "Wielingen" en de Burgemeester van Malmedy. (19 September 1991)