Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 10 / 27 -
 
"Menheer ?" en de commandant van "Wielingen". (Malmedy - 19 September 1991)