Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 11 / 13 -
 
De bemanning van "Wielingen" te Brussel, op 21 juli 1991.