Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 03 / 13 -
 
De Cox'n, "1OM Auguste SPISSENS". (Zeebrugge - 21 juli 1991)