Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 05 -
 
Kaartwedstrijd - Overhandiging van de prijzen door de commandant.