Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 02 -
 
Kaartwedstrijd in de cafetaria - De commandant.