Foto © Luc CRUDENAIRE
- 04 -
 
In de cafetaria - "1MT JACOBS", "MAT CARELS", "KMT CLYNCKE" en "?".