Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 07 -
 
In de CIC (Combat Information Center).