Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 08 -
 
2de Meester "?"