Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 26 / 42 -
 
Jammerlijk nieuws : De moeder van tweede commandant "KVK Seymortier" is overleden op 17 juni 1991, ten gevolge van een hartaanval !