Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 04 / 15 -
 
De "Wielingen" te Cherbourg. (16 Juni 1991)