Photo © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 31 / 32 -
 
De "Wielingen" verlaat Malaga. (10 Juni 1991)