Foto © Luc CRUDENAIRE
- 29 / 32 -
 
Vamos a la playa, "1MT Crudenaire" ! (Malaga - 07 tot 10 Juni 1991)