Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 07 / 30 -
 
Port-Saïd, de drijvende pontons dewelke de "Wielingen" verbinden met de kaai. (31 Mei tot 02 juni 1991)