Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 05 / 30 -
 
Port-Saïd, souvenirverkopers aan de valreep van de "Wielingen". (31 Mei - 02 Juni 1991)