Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 11 / 11 -
 
Vol >>
Begin van de lange doortocht van het Suezkanaal. (31 Mei 1991)