Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 08 / 11 -
 
De helft van de bemanning neemt niet deel aan de doorsteek van het Suezkanaal en ontscheept voor een excursie naar Caïro. (31 Mei 1991)