Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 03 / 14 -
 
Ten Noorden van de Rode Zee - De"Wielingen". (27 Mei 1991)