Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 02 / 14 -
 
Ten Noorden van de Rode Zee. (27 Mei)