Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 06 / 10 -
 
Ten Noorden van de Rode Zee - Het "Boarding Team" bereidt zich om aan boord te gaan. (26 Mei 1991)