Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 03 / 10 -
 
Ten Noorden van de Rode Zee - Het "Boarding Team". (26 Mei 1991)