Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 09 / 14 -
 
Ten Noorden van de Rode Zee, nadering van de Amerikaanse olietanker USNS John Lenthall T-AO 189 voor "RAS/fuel". (27 Mei 1991)