Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 08 / 14 -
 
Ten Noorden van de Rode Zee, de "Wielingen". (23 - 29 Mei)