Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 04 / 08 -
 
Djibouti, inscheping van voeding en materiaal. (16 - 20 Mei 1991)