Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 23 / 25 -
 
Dubaï - Bezoek aan boord van Comopsnav, "KTZ Herteleer".