Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 06 / 13 -
 
Het "RAS team" van de Amerikaanse olietanker USS Camden AOE-2. (Perzische Golf - 05 Mei 1991)