Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 21 / 25 -
 
De haven Mina Sulman, bezoek van de Minister van Landsverdediging, de Heer "Guy COEME". (Bahrein - 22 April 1991)