Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 18 / 25 -
 
Cafetaria, - De Commandant legt op een reusachtig scherm, en met behulp van de HOD, de opdracht van "Wielingen" uit. (22 April 1991)