Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 15 / 33 -
 
De haven Mina Sulman, toespraak van de Minister van Landsverdediging, de Heer "Guy COEME". (Bahrein - 22 April 1991)