Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 12 / 33 -
 
Bezoek van de Minister van Landsverdediging, de Heer "Guy COEME".