Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 08 / 33 -
 
Bezoek van de Minister van Landsverdediging. (Bahrein - 22 April 1991)