Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 04 / 10 -
 
Boarding, onderschepping en controle aan boord van een verdacht schip. (Perzische Golf - 7 April 1991)