Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 04 / 04 -
 
Vol >>
Bevoorrading op zee (RAS/fuel) met de Italiaanse olietanker A5329 Vesuvio. (Perzische Golf – 26 Maart 1991)