Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 19 / 22 -
 
Voor anker ter hoogte van Bahrein, de matroos "Carels". (25 Maart 1991)