Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 15 / 22 -
 
Voor anker ter hoogte van Bahrein, aardappelkarwei. (Perzische Golf – 25 Maart 1991)