Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 14 / 22 -
 
Voor anker ter hoogte van Bahrein, aardappelkarwei (of plezier !) in de zon. (Perzische Golf – 25 Maart 1991)