Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 09 / 22 -
 
Voor anker ter hoogte van Bahrein. (25 Maart 1991)