Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 02 / 19 -
 
Het RAS team : "2MR Geldhof", "2MR Claw", "1MT Mineur" en de boots "MTR Christiaens". (Perzische Golf - 21 Maart 1991)