Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 35 / 36 -
 
Dubaï, de USS Raleigh LPD-1, Amerikaans amfibisch transportschip, verlaat de haven. (08 - 12 Maart 1991)