Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 09 / 10 -
 
Het fregat "Wielingen". (Perzische Golf - 23 Februari 1991)