Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 13 / 16 -
 
De haven van Matrah. (18 - 22 Februari 1991)