Foto © Jean-Francois VAN OVERSTRAETEN
- 14 / 15 -
 
"Wandelaar" verlaat voor terugkeer naar België. (Port-Saïd - 19 Januari 1991)